Итерацията (от латински iterare „повтарям“) е термин обозначаващ най-общо казано 'повторението на даден процес'. Итерацията е стъпка в процес, който се прилага най-често за решаване на количествени проблеми, и който се повтаря няколко пъти.[1] Всяко повторение се нарича итерация.

Обикновено тези понятия се използват за описване на процесите, които се случват в една компютърна програма, и в по-обобщаващ смисъл – за да се опише даден итеративен (последователен)[2] алгоритъм.

Намира приложение в различни области на науката, като: машиностроене, информатика, числени методи в математиката, лингвистика, история и философия.

В програмирането, най-често итерацията означава „цикъл“ (връщане към дадено условие, докато то не стане истинно и програмата продължи).

ИзточнициРедактиране

  1. РБЕ, итеративен – многократен
  2. Наков, Преслав и др. Програмиране = ++Алгоритми;. пето издание. София, 2015. ISBN 954-8905-06-X. с. 69. Посетен на 18.11.2021.