Итерацията (от латински iterare „повтарям“) е термин обозначаващ най-общо казано 'повторението на даден процес'. Итерацията е стъпка в процес, който се прилага най-често за решаване на количествени проблеми, и който се повтаря няколко пъти. Всяко повторение се нарича итерация.

Обикновено тези понятия се използват за описване на процесите, които се случват в една компютърна програма, и в по-обобщаващ смисъл - за да се опише даден алгоритъм.

Намира приложение в различни области на науката, като: машиностроене, информатика, числени методи в математиката, лингвистика, история и философия.

В програмирането, най-често итерацията означава „цикъл“ (връщане към дадено условие, докато то не стане истинно и програмата продължи).