Итербиев триаконтафосфид

Итербиевият триаконтафосфид е клъстерен фосфид. Триаконтафосфидната част представя фрагмент от тришестоъгълно пано. Итербиевият атом свързва всички фосфорни атоми.

Итербиев триаконтафосфид
Итербиев триаконтафосфид.png
Клъстерна пирамида
Имена
По IUPAC Итербиев трихексагоно(пирамидо)триаконтафосфид
SMILES
StdInChI
Свойства
Формула YbP30
Моларна маса 1103 g/mol
Сродни съединения
Сродни клъстери додекагадолиний, икосаактиний-хафний, менделеевий-октапрометий, нобелиев тетракосаарсенид, октакалифорний, плутоний-хексахолмий, самариев додекаселенид, триайнщайниев триаконтабисмутид
Данните са при стандартно състояние
на материалите (25 °C, 100 kPa)
,
освен където е указано по друг начин.