Итербий

химичен елемент с атомен номер 70

Итербий е химичен елемент от периодичната система със символ Yb и атомен номер 70. Елементът е лантанид и принадлежи към групата на редкоземните метали. Той е наречен на името на мястото, където е открит за първи път – мината „Ютербю“, близко до Стокхолм.

Итербий
Итербий – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на итербий
ТулийИтербийЛутеций


Yb

No
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Итербий, Yb, 70
Група, период, блок –, 6f
Химическа серия лантанид
Електронна конфигурация [Xe] 4f14 6s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 32, 8, 2
CAS номер 7440-64-4
Свойства на атома
Атомна маса 173,045 u
Атомен радиус (изч.) 175 (222) pm
Ковалентен радиус 187±8 pm
Степен на окисление 3, 2, 1
Оксид Yb2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,1
Йонизационна енергия I: 603,4 kJ/mol
II: 1174,8 kJ/mol
III: 2417 kJ/mol
IV: 4203 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Алотропи α-, β-, и γ-итербий
Кристална структура
(β-итербий)
кубична стенноцентрирана
Кристална структура
(α-итербий)
шестоъгълна
Плътност 6900 kg/m3
Температура на топене 1097 K (824 °C)
Температура на кипене 1469 K (1196 °C)
Моларен обем 26,33×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 7,66 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 129 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 736 813 910 1047 1266 1465
Скорост на звука 1590 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет 154 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 3,6×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление 0,25 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост 38,5 W/(m·K)
Магнетизъм β-Yb: парамагнитен;
α-Yb: диамагнитен
Модул на еластичност 23,9 GPa
Модул на срязване 9,9 GPa
Модул на свиваемост 30,5 GPa
Коефициент на Поасон 0,207
Твърдост по Викерс 205 – 250 MPa
Твърдост по Бринел 340 – 440 MPa
История
Наименуван на Итербю, Швеция
Откритие Жан Шарл Галисар дьо Мариняк
(1878 г.)
Изолиране Карл Ауер
(1906 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
166Yb синт. 56,7 часа ε 166Tm
168Yb 0,126 % стабилен
169Yb синт. 32,026 дни ε 169Tm
170Yb 3,023 % стабилен
171Yb 14,216 % стабилен
172Yb 21,754 % стабилен
173Yb 16,098 % стабилен
174Yb 31,896 % стабилен
175Yb синт. 4,185 дни β- 175Lu
176Yb 12,887 % стабилен
177Yb синт. 1,911 часа β- 177Lu

Външни препраткиРедактиране