Ишбара Толис е каган на Западнотюркския каганат през 634-638 година.

Ишбара Толис
каган на Западнотюркския каганат
Починал
659 г.

Той произлиза от рода Ашина и наследява на трона по-големия си брат Дулу. Първоначално се опитва да лавира между клановете дулу и нушиби, назначавайки начело на клановете десетима шадове - оттам те стават известни като десет стрели. Въпреки това през 638 година той е отстранен от своя родственик Юкук, подкрепян от дулу и се оттегля при нушиби.

През 659 година Ишбара Толис е пленен по време на експедиция на империята Тан в Седморечието и умира малко след това.

Дулу каган на Западнотюркския каганат (634 – 638) Юкук