Йеромонах (от гръцки – Ἱερομόναχος, Ἱερος – „свят, свещен“ и μοναχός – „един, сам“) в Православната църква е монах, който е приел свещенически сан. В бялото духовенство еквивалентът e протойерей. Въпреки че в номенклатурата на църковната йерархия при черното духовенство стои под архимандрита, той е равен по права с него, различава ги единствено степента на признание. Йеромонахът може да бъде игумен на манастир, да бъде ръкополаган за епископ.

Протоколното обръщение към йеромонаха е „Ваше всепреподобие“.