Йоаким е православен духовник, охридски архиепископ от около 1575 до 1578 година.

Йоаким
духовник
Религияправославие

Сведенията за Йоаким са оскъдни. Документ от 1593 година вече го споменава като бивш охридски архиепископ.[1] Според друг един документ Йоаким подава оставка през 7086 (1577/1578) г.[2]

Бележки редактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 192-193.
  2. K. Chrysochoidis, Manuscript Sources for Ecclesiastical History in the Gennadius Library. – In: Exploring Greek Manuscripts in the Gennadius Library (edd. M. Politi and E. Pappa). Princeton, 2011, 60, pl. 43.

Изследвания редактиране

  • Χασιώτης, Ι. Κ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωακείμ και οι συνωμοτικές κινήσεις στη Βόρειο Ήπειρο (1572-1576). – Μακεδονικά, 6, 1965, 237-255
Софроний охридски архиепископ (около 1575 – 1578) Гавриил