Антисептика на кожата

Йодната тинктура е 5% разтвор на йод в 70% етанолен разтвор на калиев йод. Тя има силно антисептично действие. Използва се в медицината, основно за дезинфекция на кожата, преди хирургични интервенции (инжекции, операции). За антисептична обработка на рани и лигавици се използват по-ниски концентрации: 0,5%, 1%, 2%, 5% и 7%. Използва се още за дезинфекция на ръцете на хирурга, преди операция (особено на ноктите и междупръстните пространства).

При бедствия може да се използва за обеззаразяване на вода от неконтролирани водоизточници, в доза 2 – 10 капки/литър.