Йордански арабски език

Йорданският арабски (араб. اللهجة الأردنية) е континуум от взаимно разбираеми разновидности на левантийския арабски, говорен от населението на Кралство Йордания. Йорданските разновидности са семитски с лексикални влияния от английския, турския и френския. Те се говорят от повече от 6 милиона души и се разбират навсякъде в Леванта и, до различна степен, в други арабскоговорещи региони. Както във всички арабски страни, езикът в Йордания се характеризира с диглосия: стандартния арабски е официалният език, използван в повечето писмени документи и медии, докато всекидневните разговори се водят на регионалните диалекти.

Йордански арабски език
لهجة أردنية lahja Ordoniyya
Страна Йордания
Систематизация по Ethnologue
-Афро-азиатски
.-Семитски
..-Централносемитски
...-Южни централносемитски
....-Арабски
.....-Палестински арабски език
......→Йордански арабски

Граматика редактиране

Както книжовния арабски и иврит, йорданският арабски също е семитски език, но със значителни влияния, които се развиват през годините.[1]

Определителен член редактиране

ел-/ил- редактиране

Използва се в повечето думи, които не започват с гласна в началото на изречението. Свързва се за следващата го дума.

Напрмер: ил-бааб или ел-порт (вратата)

е()- редактиране

Изменено ел-, използвано в думи, започващи със съгласна, произведена от острието на езика (t, ṭ, d, ḍ, r, z, ẓ, ž, s, ṣ, š, n. Понякога /l/ and /j/ в зависимост от диалекта).

Например: ед-деск (чинът, бюрото), еж-жакет (якето), ес-секс (сексът) или хада ет-телефон (това е телефонът).

л' редактиране

Преминава в л', когато следващата дума започва с гласна.

Например: л'юниверсити (университетът), л'юниформ (униформата) или л'ēйн (окото)

Местоимения редактиране

Лични местоимения
Ед. ч. Мн. ч.
Ана Ехна
Инта (м. р.)

Инти (ж.р.)

Инту
Хууа (м.р)

Хийе (ж.р)

Хумме

Вижте също редактиране

Източници редактиране