Каге (影, буквално преведено Сянка) е нинджа ранг от анимето и мангата Наруто. Тези, които са постигнали титлата Каге, са лидерите на Петте велики шиноби нации и обикновено са най-силните нинджи в съответните им скрити села. Кагетата стоят наравно с владетелите на страните си, надзирава дейностите на скритите им села и са лидери на нинджа общество. Може да има изключения, но нинджа може да бъде най-силен по времето, когато е назначен за Каге, но може да отслабне при застаряването си и, евентуално, да бъде надминат от по-силен млад нинджа. Кагето може да се пенсионира и да даде титлата си на някой друг; титлата, щом веднъж е получена се удържа завинаги. Така се създава случай, в който има две Кагета по едно и също време, от които само един от тях е активен. Техните елитен статус е тенденция за повечето Кагета да имат роднини, които преди са били Кагета или да е лично обучаван, или да е ученик на предишно Каге, или да има някакви комбинации от тези фактори.

Анимето представи и шесто Каге (не от Петте велики шиноби нации) – Хошикагето (星影, буквално преведено Звездна Сянка) от Земята на Мечките. Но това бе самодадена титла и не бе призната от другите пет скрити села. Някои фенове се обръщат към Орочимару - откривателя и лидера на Селото скрито в Звука (Отогакуре), като Отокаге (音影, буквално преведено Звукова Сянка). Това не е официална титла, тъй като Отогакуре не е призната от Петте велики Скрити села като равна към тях нито Орочимару да е истинско Каге.

Повечето Кагета са от ранг S. Петте Кагета имат различни имена, според техните скрити села. Тези титли са:

  • Хокаге (火影, буквално преведено Огнена Сянка) е Кагето на Конохагакуре;
  • Казекаге (風影, буквално преведено Вятърна Сянка) е Кагето на Сунагакуре;
  • Мизукаге (水影, буквално преведено Водна Сянка) е Кагето на Киригакуре;
  • Райкаге (雷影, буквално преведено Светкавична Сянка) е Кагето на Кумогакуре;
  • Цучикаге (土影, буквално преведено Земна Сянка) е Кагето на Иуагакуре;

ХокагеРедактиране

Хокаге е най-високата степен на нинджа ранг в Селото скрито в Листата (Коноха). Хокагетата, управлявали Селото скрито в листата, са Хаширама (Първият Хокаге), Тобирама (Вторият Хокаге и брат на Хаширама ), Сарутоби (Третият Хокаге), Минато (Четвъртият Хокаге), Цунаде(Петият Хокаге) - една от Тримата Велики Саннини (Джирая, Орочимару и Цунаде). Какаши (Шестият Хокаге), Наруто (Седмият Хокаге) - най силния Каге и син на Минато.

КазекагеРедактиране

Казекаге е най-високата степен на нинджа ранг в Селото скрито в Пясъка. Казекагетата, управлявали Селото скрито в Пясъка са пет, като Петият Казекаге е [Гаара].

МизукагеРедактиране

Мизукаге е най-високата степен на нинджа ранг в Селото скрито в Мъглата.

РайкагеРедактиране

Райкаге е най-високата степен на нинджа ранг в Селото скрито в Облаците.

ЦучикагеРедактиране

Цучикаге е най-високата степен на нинджа ранг в Селото скрито в Камъните.