Емблема за пояснителна страница Тази статия е за военното звание. За модела автомобили вижте Опел Кадет. За историческата партия в Русия вижте Конституционно-демократическа партия.

Кадет е военно звание, присъждано на военнослужещи, обучаващи се за офицери.

В Германия званието кадет (на немски: Seekadett) се използва само във флота. За германските сухопътни войски и Луфтвафе на обучаващите се за офицери се присъжда ранг фаненюнкер (Fahnenjunker) или фанрих (Fähnrich). Абсолютен аналог на кадет в България е терминът „курсант“ – студент във военен или полицейски университет.