Календар на православните църковни празници/Октомври

Октомври редактиране

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Посочени са неподвижните празници от православния календар, които всяка година се случват в един и същи ден.