Календар на православните църковни празници/Февруари

Февруари редактиране

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Посочени са неподвижните празници от православния календар, които всяка година се случват в един и същи ден.