Календар от Гезер

Календарът от Гезер е табличка на варовик с размери 11.1х7.2 см, открита през 1908 г. от Робърт Макалистър по време на разкопките на Тел-Гезер. Находката е предадена на тогавашния османски Археологически музей в Истанбул, където се съхранява до днес.

Възстановка на „табличката от Гезер“ в Гезер (Израел)

Календарът от Гезер е един от най-старите паметници на древноеврейската писменост и е датиран от 10 век пр.н.е.

Като артефакт е доста добре запазен, като се има предвид възрастта му. Текстът е написан т.нар. палеоеврейска азбука, доста близка на родствената ѝ финикийска писменост. Надписът е много архаичен и изключително неравномерно разположен върху полето.

Календарът от Гезер е изключително ценен за възстановка развитието на староеврейския и за проследяване развоя на западносемитската писменост на сравнителна основа с надписа върху саркофага на цар Ахирам и тъй наречената стела Меша.

БележкиРедактиране

  • The Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon. Published by Hendrickson Publishers. Tenth Printing – October 2006.
  • The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon by Benjamin Davidson. Published by Hendrickson Publishers. Twelfth Printing – April 2006.
  • Biblia Hebraica Stuttgartensia. Published by Deutsche Bibelgesellschaft. Fifth and revised edition. 1997.

Външни препраткиРедактиране