Калибровъчните бозони са група елементарни частици (бозони), които са носители на някое от фундаменталните взаимодействия в природата.[1][2] Стандартният модел на физиката на елементарните частици включва три типа калибровъчни бозони:[3]

Схема на Стандартния модел на елементарните частици – калибровъчните бозони с в дясната колона (в червено)

Бележки редактиране

  1. Gribbin, John. Q is for Quantum – An Encyclopedia of Particle Physics. Simon & Schuster, 2000. ISBN 0-684-85578-X. (на английски)
  2. Clark, John, E.O. The Essential Dictionary of Science. Barnes & Noble, 2004. ISBN 0-7607-4616-8. (на английски)
  3. Veltman, Martinus. Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics. World Scientific, 2003. ISBN 981-238-149-X.