Калиевият сулфат е химично съединение, с формула К2SO4. Получава се при реакцията на калиев хидроксид и сярна киселина.

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O.

Относителната молекулна маса на калиевия сулфат е 174. Притежава голяма разтворимост във вода и намира широко приложение в земеделската практика като минерален тор. На външен вид той е бяло вещество на гранули или стрито на прах.