Камара на представителите

Камара на представителите е наименованието на част от законодателния орган (парламент) с две камари, на някоя от следните държави:

Вижте също

редактиране
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.