Камуфлаж (от френски: camoufler – „да се скриеш“) е начин за замаскиране на същество или обект, така че да бъде незабележим или труднозабележим спрямо заобикалящата го среда. Камуфлажът

Камуфлажен екип (ghillie) на снайперист
Камуфлиран снайперист на позиция

Камуфлаж може да се отнася за:

  • Естествена (защитна) окраска при животните
  • Маскировъчна окраска – бои, използвани за маскиране на хора, техника, сгради и др. по подобие на цветовете и обектите на околната среда
  • Камуфлаж (разговорно) – дреха имаща камуфлажна окраска. В модата се нарича военен стил.

Категоризация според околната среда редактиране

  • горска окраска
  • пустинна окраска
  • снежна окраска
  • окраска за използване в населени места

Категоризация според предназначението редактиране

Вижте също редактиране