Кануннаме

сборник от закони в Османската империя
(пренасочване от Канунаме)

Кануннамето е сборник от закони в Османската империя.[1] Кануннаметата са израз както на традиционното византийско право и римско право в Румелия и Анатолия, така и на регламентация от обичайното право от тези земи. [2]

ИзточнициРедактиране

  1. www.znam.bg
  2. История на Османската империя от Ахмед Садулов, стр. 338. Фабер, Велико Търново., 2000.