Капацитет

Уикимедия пояснителна страница

Капацитет (от лат. capacitas, -itatis, от корена capax със значение „способност да се задържа много“) е способността да се поемат, задържат, абсорбират или вместяват определени обеми от материално вещество, умствени способности и други. В зависимост от контекста може да означава и максималното количество от вещество, което може да бъде поето или задържано, или максималното количество, което може да бъде произведено. Капацитет може да означава и набор от компетенции, роля, позиция, в чиито прерогативи е извършването на определени действия.

В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на Капацитет
Употреба в различен контекст:
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.