Капитал и лихва

книга на Ойген фон Бьом-Баверк от 1884-1889

„Капитал и лихва“ (на немски: Kapital und Kapitalzins) е книга на австрийския икономист Ойген фон Бьом-Баверк, издадена в два тома през 1884 и 1889 година. По-късни издания включват и трети том, включващ различни бележки и приложения към основния текст.

Капитал и лихва
Kapital und Kapitalzins
АвторОйген фон Бьом-Баверк
Първо издание1884 – 1889 г.
Австро-Унгария
Оригинален езикнемски език
Жанрписмено произведение

Първият том на „Капитал и лихва“ – „История и критика на теорията на лихвата“ – представлява исторически преглед на представите за природата на лихвата от Античността до XIX век, в който авторът критикува класическата икономика и теорията на експлоатацията. Във втория том „Положителна теория на лихвата“ Бьом-Баверк доразвива възгледите на Карл Менгер за маргинализма, извеждайки като основен източник на лихвата по-ниската стойност, която хората придават на даден предмет в бъдещето, в сравнение с настоящия момент.[1]

Бележки редактиране