Карл Хрон (на чешки: Karl Hron) е австро-унгарски журналист от чешки произход, известен в Северна Македония с македонистката си брошура от 1890 година.

Карл Хрон
австрийски журналист
Роден
Починал

БиографияРедактиране

Роден е през 1852 година. В периода 1869-1883 година е офицер в Австроунгарската армия. През 1886-1887 година живее в Източна Сърбия – Ниш, Враня и Прокупле, и работи като сръбски чиновник. Както сам твърди, в Сърбия, на езиковата граница между българския и сръбския език е научил български. През 1888 г. е журналист в Будапеща, а през 1889 г. предприема пътешествие в Босна, Черна гора, Албания и Косово, като за известно време е затворен от турските власти поради съмнение, че е австрийски шпионин. Дейността на Хрон на Балканите съвпада с активизирането на усилията на австроунгарската политика да засили позициите си в посока Солун, като неутрализира както българското, така и сръбското влияние.

ТрудовеРедактиране

1890 г. във Виена излиза брошурата му „Das Volksthum der Slaven Makedoniens. Ein Beitrag zur Klarung der Orientfrage“ (Народността на македонските славяни. Един принос за разясняване на Източния въпрос). Според Хрон, повод за написването на брошурата са две книги от сръбски автори – „Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“ (Санкт Петербург, 1889) на Стефан Веркович, в което се застъпва гледището за българската принадлежност на македонските славяни и „Македония и Стара Сърбия“ (Белград, 1890) на Спиридон Гопчевич, която е написана от гледна точка на крайния сръбски шовинизъм от края на XIX век. В книгата си Хрон полемизира главно с Гопчевич.

Въпреки че отзвукът от брошурата на Хрон сред съвременниците е повече от скромен и се разглежда преди всичко като куриоз, в по-късната македонистка книжнина Хрон се приема за значим „македонолог“. През 1990 година неговата работа е издадена в Скопие заедно със студията на Рихард фон Мах от 1895 г. „Die Macedonische Frage“, която разглежда славянското население в Македония като българско.[1]

БележкиРедактиране

  1. Хрон, Карл. Народноста на македонските Словени/Рихард фон Мах. Македонското прашање, Скопје 1990.