Икономическа социология (УНСС)

Катедра „Икономическа социология“ в Университет за национално и световно стопанство е създадена през 1975 г. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ташо Пачев, а научен секретар ст.ас. Благой Колев.

Преподаватели от катедрата започват да четат пред студентите от Общоикономически факултет курсове като Обща социология, Икономическа социология, Демография, Социална психология, Методология и методика на емпиричните социологически изследвания и др.

ИсторияРедактиране

Наименованието на катедрата претърпява няколко промени през годините: 1975-1984 г. – катедра Икономическа социология. 1984-1986 г. – катедра Социология и педагогика; 1986-1990 г. – катедра Икономическа социология; 1990-1994 г. – катедрата се превръща в секция Социология към новосъздадения департамент Социология и политически науки; 1995-2004 г. – катедрата отново е самостоятелна и се казва Икономическа социология; 2004-2010 – катедрата се преименува на Икономическа социология и психология; от 2010 – – катедрата си връща наименованието Икономическа социология.

Ръководители на катедрата са били: проф. д.и.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев, доц. д-р Кольо Рамчев. От 2012 г. ръководител на катедрата е доц.д-р Андрей Нончев.

Научни секретари през годините са били: ст.ас. Благой Колев, гл. ас. П. Ценов, гл. ас. Д. Варзоновцев и доц. д-р Кольо Рамчев, гл. ас. д-р Валентин Вълов, гл.ас. Андрей Нончев, гл. ас. д-р Вяра Стоилова, доц. д-р Мария Стоянова, гл. ас. д-р Михаела Мишева. От 2017 г. научен секретар на катедрата е гл. ас. д-р Тодорка Кинева.

Академичен състав[1]Редактиране

Към 2018 г. академичният състав на катедра "Икономическа социология" се състои от 12 хабилитирани преподаватели и 4 нехабилитирани преподавали.
Доц. д-р Андрей Нончев
Проф. д-р Благой Колев
Проф. д.с.н. Георги Найденов
Проф. д.с.н. Елка Тодорова
Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
Проф. д-р Мария Стоянова
Доц. д-р Андрей Бунджулов
Доц. д-р Вяра Стоилова
Доц. д-р Донка Никова-Циуциу
Доц. д-р Александър Стоянов
Доц. д-р Георги Петрунов
Доц. д-р Катя Михайлова
Гл.ас. д-р Михаела Мишева
Гл.ас. д-р Тодорка Кинева
Ас. д-р Мариета Христова
Ас. д-р Велина Балканска

ОбучениеРедактиране

В катедрата се обучават студенти в две професионални направления – икономика и социология, и в трите образователно квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Завършващите ОКС "Бакалавър" студенти получават професионална квалификация съответно бакалавър по икономика и бакалавър по социология.
Съществуващите магистърски програми в катедрата дават възможност на студентите да получат професионална квалификация магистър по икономика със специализация "Бизнес психология и социология"[2] и магистър по социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти"[3].
В ОНС "доктор"[4] се обучават докторанти по държавна поръчка и самостоятелна подготовка. Към учебната 2017 г. има зачислени 12 докторанти. От 2012 г. катедрата зачислява средно между 3-4 докторанти на година.

Прием на студенти[5]Редактиране

От 2017 г., с решение на Академичен съвет, приемът на кандидат-студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" към катедрата освен с полагане на единен приемен изпит, се осъществява и с Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема, съгласно специално разработен и приет регламент за провеждането му[6].

Звена към катедратаРедактиране

Към катедра "Икономическа социология" (УНСС) функционират няколко звена.

Център за социологически и психологически изследвания[7]. Центърът е създаден с решение на академичен съвет от 2016 г. и е наследник на съществуващата дотогава Лаборатория за емпирични и социологически изследвания.

Алумни клуб. През 2016 г. е основано сдружението Алумни клуб – Икономика, Социология, Психология в УНСС[8].

Клуб на социолога. "Клуб на социолога" е сдружение на студенти, което осъществява представителство и подпомагане на студентите от УНСС, специалност "Социология" и "Икономическа социология".

ИзточнициРедактиране