Катедра по турски език и литература (ШУ)

катедра в Шуменския университет

Катедра „Турски език и литература“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.[1] Катедрата е основана през 1992 г.[2] Неин ръководител е доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед.[1][3]

Академичен съставРедактиране

През 2022 г. академичният състав на катедра „Турски език и литература“ се състои от 2 хабилитирани преподаватели и 5 нехабилитирани преподаватели.[1]

  • Доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
  • Доц. д-р Неврие Ахмедова Чуфадар
  • Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан
  • Гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимова
  • Гл. ас. д-р Мемиш Сюлейман Мердан
  • Ст. Преп. д-р Менент Османова Шукриева
  • Ст. преп. Бюлент Али Кърджалъ

ИзточнициРедактиране