Катедра „Правни науки“ (УНСС)

Катедра „Правни науки“ е бивше звено в структурата на УНСС, образувано през 1920 г.[1] заедно с основаването на Свободния университет за политически и стопански науки (днес УНСС).

Структура редактиране

Организационно катедрата е била включена към факултет (тогава отдел) Административно-финансов[2]. Привлечените преподаватели в катедрата са сред най-големите имена в историята на българското юридическото образование като Венелин Ганев, Йосиф Фаденхехт, Петко Стайнов, Стефан Бобчев, Стефан Баламезов, Стоян Данев, Петър Абрашев, Любен Диков, Цеко Торбов и много други[2].

След 1940 г. от нея се отделят 5 катедри;

 • Катедра „Финансова наука и финансово право“
 • Катедра „Гражданско и търговско право“
 • Катедра „Държавно и конституционно право“
 • Катедра „Административно право“
 • Катедра „Трудово право и социално законодателство“.

След преструктурирането на висшето училище във Висш икономически институт 5-те катедри отново се обединяват в една обща катедра „Правни науки“, 1954. Катедрата също така е включена във факултет МИО[3]. Този период се свързва с имената на проф. Димитър Димитров, проф. Михаил Геновски, проф. Веселин Христофоров, проф. Филип Рачев и др. Тогава е характерна и нова тенденция в развитието на юридическото образование на катедрата, а именно подготовка на собствени кадри на факултета и създаване на условия за тяхното научно израстване. [3] Преподавателският състав се разширява със собствени кадри, измежду които са проф. Е. Златарев, проф. Неделчева, проф. Златка Сукарева, проф. Иван Владимиров и др.

Катедрата прераства в Юридически департамент през 1991 г., преобразуван по-късно в Юридически факултет[4].

Правни дисциплини редактиране

Преподавателите от катедрата са осигурявали преподаването по следните юридически дисциплини през 1920 г.[5]:

 • Международно публично право
 • Международно частно право
 • Сравнително конституционно право и право на близкоизточните народи
 • Обща теория на правото
 • Административно право и административно правосъдие
 • Гражданско право
 • Търговско право
 • Морско право
 • Финансово право
 • Митническо право
 • Право на славянските народи

От 1940 г. към гореизброените дисциплини се прибавят следните[6]:

 • Основни начала на наказателното право. Престъпления по служба
 • Финансово наказателно право
 • Държавно и конституционно право
 • Трудово право и социално законодателство
 • Общинско право
 • Кооперативно право
 • Основни начала на гражданския процес
 • Основни начала на наказателния процес

Вижте също редактиране

Вънщни препратки редактиране

Източници редактиране

 1. Юридически факултет. За факултета
 2. а б Aurea Златни правила, Годишник на ЮФ при УНСС, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 4
 3. а б Aurea Златни правила, Годишник на ЮФ при УНСС, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 12
 4. Юридически факултет. История
 5. Годишник на Свободния университет за политически и стопански науки. Печатница „Франклин“. София, 1922 г.
 6. Стенографски дневник на 49 заседание, вторник 21 май. 1940