Катепан (на гръцки: κατεπάνω) е титла и административна длъжност във Византийската империя.

Използвана още през IX век, тя придобива по-определен характер през втората половина на X век, когато катепаните са военни и граждански управители на катепанати, големи административни единици, включващи по няколко теми,[1] образувани при разширението на империята на изток в този период. Титлата се използва и във Втората българска държава. Така катепани се споменават във Ватопедската грамота на цар Иван Асен II и в Мрачката грамота на цар Иван Александър.

  1. Haldon, John (1999). Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565 – 1204. London: UCL Press. ISBN 1-85728-495-X. p. 84 – 85