Кварта (музикален термин)

Кварта (на латински: quarta – „четвърта“) е музикален интервал, при който отстоянието между двата тона в рамките на диатоничната тоналност е 3 степени (сол – до).

Чиста кварта
Увеличена кварта (умалена квинта)

Квартата може за бъде чиста – 2 и половина тона, както и увеличена и умалена (с половин тон).

По същество квартата и квинтата могат да се определят като свои взаимни обращения. Това особено личи при квартовия и квинтовия кръг на музикалните тоналности.

В класическата теория на музиката е забранено да бъдат използвани паралелни кварти, въпреки че още от времето на Лудвиг ван Бетовен има многобройни изключения.

Върху квартовия тон на музикалната тоналност се строи един от най-важните акорди за тоналността – субдоминантния.