Кварцово стъкло

химично съединение

Кварцовото стъкло (или лят кварц) е стъкло, което се състои от чист силициев диоксид в аморфна (не-кристална) форма. Различава се от традиционните стъкла по това, че не съдържа съставки, които обикновено се добавят за да се понижи температурата на топене. По тази причина, лятият кварц се характеризира с висока работна температура и температура на топене. Оптичните и термичните му свойства надвишават тези на другите типове стъкло поради неговата чистота. Притежава по-добра пропускливост на ултравиолетови лъчи спрямо останалите стъкла, поради което се използва като материал за направата на оптични лещи и други прозрачни детайли за работа в ултравиолетовия спектър. Ниският му коефициент на топлинно разширение го прави подходящ материал за основа на прецизни огледала.