Квестор

Уикимедия пояснителна страница

Квестор (от лат. quaestor, от quaerere – букв. „разследва“) може да се отнася до:

В България
  • Учители и преподаватели в България, съблюдаващи по време на изпит.
  • Квестор в България – финансов надзорник, вж. финансов контрол.
В Древен Рим
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.