Квинт Елий Туберон (трибун 133 пр.н.е.)

Квинт Елий Туберон (Quintus Aelius Tubero) е политик на Римската република през 2 век пр.н.е. Произлиза от клон Туберон на фамилията Елии. Син е на военния Квинт Елий Туберон, който участва с роднината си Луций Емилий Павел Македоник във войната против Персей в Македония.

През 133 пр.н.е. той е народен трибун, когато Тиберий Гракх кандидатства за нов трибунски мандат. През 129 пр.н.е. е претор. Вероятно е кандидат за суфектконсул през 118 пр.н.е.