Кетоза е монозахарид с една кето-група в молекулата си.

Фруктоза, Пример за кетоза е фруктозата

Дихидроксиацетонът със своите три въглеродни атома е най-простата от всички кетози и единствената, която не проявява оптична активност. Кетозите могат да изомеризират до алдози при подходящо крайно разположение на карбонилната група. Тези кетози са редуциращи захари. Кетозите могат да бъдат разграничени от алдозите чрез тест на Селиманов:

Seliwanow.svg

Тест на Селиманов

Списък на кетозитеРедактиране

 
Генетични дърво на D-Кетозите.
(1) Дихидроксиацетон; (2) D-Еритрулоза; (3a) D-Рибулоза; (3b) D-Ксилулоза; (4a) D-Псикоза; (4b) D-Фруктоза; (4c) D-Сорбоза; (4d) D-Тагатоза