Кидани (на китайски: 契丹; на персийски: ختن, още хидани, хитани, китани, китаи) е номадско племе в Северноизточна Азия, населявало около 4 век Монголия, Манджурия и Руския Далечен Изток. По време на династията Ляо управляват огромни части от северен Китай и Сибир. Tе се разселват след 10 век, но до днес не са оцелели много свидетелства за тях. След разпаденето на Ляо[1] през 1125 г. те се насочват още по̀ на запад и създават държавата Кара Китай, която е унищожена от Монголската империя през 1218 г.

Кидани използват орли за лов

Киданите виждат какъв опустошителен ефект има степната конница върху китайците, наблюдавайки използването ѝ от уйгурите, киргизите и шатуо, поради което впоследствие я включват в арсенала си.

От името на киданите идва името Китай[2], използвано за Китайската народна република и по-рядко за Тайван в български и руски език.

Източници

редактиране
  1. China's Liao Dynasty
  2. Guo, Yuxin и др. Autosomal DIPs for population genetic structure and differentiation analyses of Chinese Xinjiang Kyrgyz ethnic group // Scientific Reports 8 (1). 2018. DOI:10.1038/s41598-018-29010-8. с. 11054.