Отваря главното меню
Пагодата във Фугон, паметник на хиданската култура

Хидани (на китайски , на пинин: Qìdān; на персийски: ختن, още кидани, китани, китаи) е номадско българско-хунско племе, населявало около 4 век Монголия и Манджурия. Впоследствие те се разселват и през 10 век управляват огромна област в северен Китай под предводителството на династията Ляо, но до днес не са оцелели много свидетелства за тях. След разпаденето на Ляо през 1125 г. те се насочват още по̀ на запад и създават държавата Кара Китай, която е унищожена от Монголската империя през 1218 г.

Хиданите виждат какъв опустошителен ефект има степната конница върху китайците, наблюдавайки използването ѝ от уйгурите, киргизите и шатуо, поради което впоследствие я включват в арсенала си.

От името на хиданите идва името Китай, използвано за Китайската народна република и по-рядко за Тайван в български и руски език.