Кинетично изкуство

Кинетичното изкуство или кинетизъм (от гръцката дума kinetikos) е направление в съвременното изкуство, в което независимо от използваните материали, движението е интегрирана част от естетиката на произведението. Обектите представляват движещи се установки или установки с движещи се части по тях, като те понякога са и със звук. Това изкуство се основава на представата за това, че с помощта на светлина и движение може да се създаде произведение на изкуството.

Кинетичното изкуство става популярно през 50-те и 60-те години на 20 век. Техническите конструкции, създадени при това често се движат с помощта на природни сили като вятър, вода или гравитация. Използват се също понякога двигатели или ръчно задвижване. Едно развитие на кинетичното изкуство е и кибернетичното изкуство, при което обекта реагира на външни въздействия като например манипулации от човек.

Известни представители на този вид изкуство са:

ГалерияРедактиране