Кирил Цветков

български офицер

Кирил Радев Цветков е български офицер, генерал-лейтенант. Началник на Главния щаб на Сухопътните войски на България

Кирил Цветков
български генерал
Роден
Учил въвВоенна академия на Генералния щаб на Русия

Биография Редактиране

Роден е на 11 септември 1947 г. в София. Завършва средното си образование в Техникума по каучук и пластмаси в родния си град. През 1965 г. постъпва във ВНВУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново, профил химически войски и го завършва през 1968 г. с отличен успех като първенец на профила. Военен инженер-химик. Последователно заема младши командни длъжности в Първи армейски батальон за химическа защита, дислоциран в гр. София и Дупница и през 1973 г. е назначен на длъжност в Разчетно-аналитичната станция на първа българска армия. Задочно завършва висшето си образование като инженер по органичен синтез. Постъпва през 1977 г. във Военната академия за химическа защита в гр. Москва, СССР и я завършва през 1980 г. със златен медал.

След завършване на академията работи като началник на химическа служба в девета танкова бригада. През 1982 г. е назначен за старши помощник в отдел „Химически войски“ на Първа българска армия. От 1985 до 1986 г. е в Управление „Химически войски“ към Командването на Сухопътните войски. През 1986 г., вече майор, постъпва във Военната академия на Генералния щаб на СССР и я завършва през 1988 г. с отличие.[1] Присвоено му е звание подполковник.

Назначен е за началник на щаба на Управление „Химически войски“ в Командването на Сухопътните войски на Българската армия и от 1989 г. е началник на управлението. Той е най-младия началник на бойно управление в командването на войските. През 1991 г. му е присвоено звание полковник, а през 1996 г. е произведен в звание „генерал-майор“. Създава Концепцията за многоцелево използване на Химически войски в операцията и боя, която послужва за реорганизиране на войските в съответствие с измененията в науката за водене на съвременните войни, без използване на оръжия за масово поразяване. На 3 май 1996 г. е удостоен със звание генерал-майор.[2] На 26 юни 1996 г. е назначен за началник на управление „Химически войски“.[3] На 1 септември 1997 г. е освободен от длъжността началник на управление „Химически войски“ в Главния щаб на Сухопътните войски и назначен за началник на Оперативното управление в Главния щаб на Сухопътните войски.[4] Под негово ръководство се разработват всички важни оперативни документи и структурите на Сухопътните войски на България. На 25 февруари 2000 г. е освободен от длъжността началник на Оперативното управление на Главния щаб на Сухопътните войски и назначен за началник на управление „Планиране на отбраната и въоръжените сили“ на Генералния щаб на Българската армия.[5] На 7 юли 2000 г. е удостоен с висше военно звание генерал-майор.[6]

На 7 май 2001 г. е освободен от длъжността началник на управление „Планиране на отбраната и въоръжените сили“ на Генералния щаб на Българската армия и назначен за началник на Главния щаб на Сухопътните войски.[7] На 26 април 2002 г. е удостоен с висше военно звание генерал-лейтенант.[8] На 25 април 2003 г. е освободен от длъжността началник на Главния щаб на Сухопътните войски.[9]

Излизайки от редовна военна служба генерал-лейтенант Кирил Цветков се занимава с обществена дейност. Създава през 2005 г. Асоциацията на Сухопътните войски на България като сдружение с дейност в обществена полза и е негов председател. Бил е и председател на Асоциацията за подпомагане на населението и защита на околната среда при природни бедствия „Свети Иван Рилски“ до нейното закриване и вливане в Асоциацията на Сухопътните войски на България през 2009 г. През 2012 г. е избран от военнопатриотичните организации в България за председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната. Занимава се и редакторска и писателска дейност. Ръководи разработването и издаването на поредиците от книги: „Алманах на Сухопътните войски на България“, История на Сухопътните войски на България и Българска Военноисторическа Енциклопедия и сам разработва отделни издания и глави от тях. Автор е на книгата „Под сянката на промените и пагона“ наричана от съвременниците му Библията на прехода. Автор е на десетки статии, анализи и експертизи, ползвани от различните управленчески екипи в България.

Генерал-лейтенант Кирил Цветков е награждаван с много ордени и медали между които и с „Вярна служба под знамената“-Първа и Втора степен. Включен е в списъка на бележитите българи на съвременността. Женен за Иванка Господинова Цветкова. Има дъщеря и син.

Военни звания Редактиране

Източници Редактиране

 1. Биография на Кирил Цветков
 2. Указ № 88 от 3 май 1996 г., ДВ бр. 40/1996
 3. Указ № 2020 от 26 юни 1996 г., ДВ бр. 58/1996
 4. Указ № 343 от 1 септември 1997 г., ДВ бр. 77/1997
 5. УКАЗ № 55 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ РАДЕВ ЦВЕТКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 6. УКАЗ № 205 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ РАДЕВ ЦВЕТКОВ – НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „ГЕНЕРАЛ-МАЙОР“
 7. УКАЗ № 122 ОТ 07.05.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ РАДЕВ ЦВЕТКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
 8. УКАЗ № 133 ОТ 26.04.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ РАДЕВ ЦВЕТКОВ – НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ“
 9. Указ № 123 за освобождаване на генерал-лейтенант Кирил Радев Цветков от длъжността началник на Главния щаб на Сухопътните войски
 • Генерал-лейтенант Кирил Цветков. „Под сянката на промените и пагона“, Издателство Медия-А.Николова, София, 2011 г.
 • Инж. Любомир Михайлов. „Бележити българи на съвременна България“, стр.411 – 412, Висша книжовна школа „Сириус 4“, в Търново, 2012 г.
 • Асоциация на Сухопътните войски на България. WEB: www.blfa-bg.org