Кислородсъдържаща киселина

Кислородсъдържащата киселина (наречена така оксокиселина и оксикиселина) е киселина, на която свързва кислорода. Водородните атоми на същинската оксокиселина се свързват за кислородните (с изключение на фулминова и изоцианова киселина)

ОписаниеРедактиране

Кислородсъдържащата киселина се състои от един полиатомен йон и няколко водородни йони.

СвойстваРедактиране

Имена на неорганични кислородсъдържащи киселиниРедактиране

Някои кислородсъдържащи киселиниРедактиране

Полиоксометални киселиниРедактиране

Органични кислородсъдържащи киселиниРедактиране

Вижте същоРедактиране