Китайски династии

Международна транскрипция Разклонения Име на български разклонения Години на управление
Xia Ся 21 век пр.н.е. – 16 век пр.н.е
Shang Шан 16 век пр.н.е. – 1066 г. пр.н.е.
Zhou Western Zhou Джоу Западна Джоу 1066 г. пр.н.е. – 771 г. пр.н.е.
Eastern Zhou Източна Джоу 770 г. пр.н.е. – 256 г. пр.н.е.
Spring and Autumn period Пролетни – есенни 770 г. пр.н.е. – 476 г. пр.н.е.
Warring States Воюващи царства 475 г. пр.н.е. – 221 г. пр.н.е.
Qin Цин 221 г. пр.н.е. – 206 г. пр.н.е
Han Western Han Хан Западна Хан 206 г. пр.н.е. – 23 г.
Eastern Han Източна Хан 25 г. – 220 г.
Three kingdoms Wei Трите царства Уей 220 г. – 265 г.
Shu Шу 221 г. – 263 г.
Wu У 222 г. – 280 г.
Western Jin Западна Дзин 265 г. – 316 г.
Eastern Jin & Sixteen kingdoms Източна Дзин и Шестнайсетте царства 304 г. – 439 г.
Southern Dynasties Song Южна династия Сун 420 г. – 479 г.
Qi Ци 479 г. – 502 г.
Liang Лян 502 г. – 557 г.
Chen Чън 557 г. – 589 г.
Northern Dynasties Northern Wei Северня династия Северна Уей 386 г. – 534 г.
Eastern Wei Източна Уей 534 г. – 550 г
Northern Qi Северна Цин 550 г. – 577 г.
Western Wei - Западна Уей 535 г. – 557 г.
Nortern Zhou - Северна Джоу 557 г. – 581 г.
Sui Суей 581 г. – 618 г.
Tang Тан 618 г. – 907 г.
Later Liang Късна Лян 907 г. – 923 г.
Later Tang Късна Тан 923 г. – 936 г.
Later Jin Късна Дзин 936 г. – 946 г.
Later Han Късна Хан 947 г. – 950 г.
Later Zhou Късна Джоу 951 г. – 960 г.
Ten kingdoms Десетте царства 902 г. – 979 г.
Song Northern Song Сун Северна Сун 960 г. – 1127 г.
Southern Song Южна Сун 1127 г. – 1279 г
Liao Ляо 907 г. – 1125 г.
Western Xia Западна Ся 1038 г. – 1227 г.
Jin Дзин 1115 г. – 1234 г.
Yuan Юен 1279 г. – 1368 г.
Ming Мин 1368 г. – 1644 г.
Qing Цин 1644 г. – 1911 г