Класификация на вирусите

Класификацията на вирусите по-долу е предложена от биологът Дейвид Балтимор и включва всички представители на царство Вируси (на латински: Virus) до ниво род. Тя обхваща седем основни групи и се базира на различията в механизма на продукция на иРНК.[1][2]

КласификацияРедактиране

Царство Вируси

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Baltimore D. The strategy of RNA viruses. // Harvey Lect. 70 Series. 1974. с. 57 – 74.
  2. Temin HM, Baltimore D. RNA-directed DNA synthesis and RNA tumor viruses. // Adv. Virus Res. 17. 1972. с. 129 – 86.
  3. Вирусология, лекция.
  4. Davison A. J., Eberle R., Ehlers B., Hayward G. S., McGeoch D. J., Minson A. C., Pellett P. E., Roizman B., Studdert M. J. & Thiry E. (2009). „The order Herpesvirales“. Archives of Virology 154(1): 171 – 177. PMID:19066710, doi:10.1007/s00705-008-0278-4
  5. Коронавирус MERS. Что Вам нужно знать о Ближневосточном респираторном синдроме. (Подгрупите на коронавирусите се обозначават както алфа, бета, гама и делта.)
  6. Регламент за изпълнение (ЕС) № 750/2014
  7. И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев. Медицинска Микробиология. Лакс Бук, 2016. ISBN 978-954-9806-82-3. с. 357.