Класификация на вирусите

Класификацията на вирусите по-долу е предложена от биологът Дейвид Балтимор и включва всички представители на царство Вируси (на латински: Virus) до ниво род. Тя обхваща седем основни групи и се базира на различията в механизма на продукция на иРНК.[1][2]

КласификацияРедактиране

Царство Вируси

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Baltimore D. The strategy of RNA viruses. // Harvey Lect. 70 Series. 1974. с. 57–74.
  2. Temin HM, Baltimore D. RNA-directed DNA synthesis and RNA tumor viruses. // Adv. Virus Res. 17. 1972. с. 129–86.
  3. Вирусология, лекция.
  4. Davison A. J., Eberle R., Ehlers B., Hayward G. S., McGeoch D. J., Minson A. C., Pellett P. E., Roizman B., Studdert M. J. & Thiry E. (2009). „The order Herpesvirales“. Archives of Virology 154(1): 171-177. {{PMID|19066710, doi:10.1007/s00705-008-0278-4
  5. Коронавирус MERS. Что Вам нужно знать о Ближневосточном респираторном синдроме. (Подгрупите на коронавирусите се обозначават както алфа, бета, гама и делта.)
  6. Регламент за изпълнение (ЕС) № 750/2014