Класификация на птиците

Класификацията на птиците по-долу включва всички семейства от клас Птици (Aves).

КласификацияРедактиране

Клас Птици

Вижте същоРедактиране