Клод Щайнер (на френски: Claude Steiner) е австрийски психолог.

Клод Щайнер
Claude Steiner
австрийски психолог
Роден
Починал
Научна дейност
Област Психология
Образование Мичигански университет
Повлиян Ерик Бърн

БиографияРедактиране

Роден е на 6 януари 1935 година в Париж, Франция. Родителите на Щайнер са австрийци, майка – еврейка и баща – християнин. Семейството напуска Франция през 1939 г., за да избяга от нацистката инвазия и се установява в Мексико.

През 1952 г. Щайнер заминава за САЩ, за да учи инженерство. През 1957 г. се запознава и става последовател на Ерик Бърн – психиатър и основател на школата на транзакционният анализ в психотерапията. През 1965 г. получава доктората си по клинична психология от Мичиганския университет Ан Арбър. Той е основател и преподаващ член на Международната асоциация по транзакционен анализ.

През 70-те и 80-те Щайнер основава и практикува радикална психиатрия, нов подход към психотерапията основан по-скоро на социалната теория (отчуждението), отколкото на медицинската (индивидуална психология).

Клод Щайнер пише много за транзакционния анализ. Неговите произведения се фокусират върху жизнения сценарий, алкохолизма, „емоционалната грамотност“ и междуличностната игра на силите.

Щайнер е особено активен в политическите каузи. Против е американската роля във Виетнамската война през 60-те и е открит критик на американската политика и действия, засягащи Латинска Америка.

ПубликацииРедактиране

 • 1962 ’No Exit’ Revisited. Transactional Analysis Bulletin 1962, #4
 • 1966 Script and Counterscript. Transactional Analysis Bulletin 1966, #18
  • Script Analysis Section: Introductory Remarks. Transactional Analysis Bulletin 1966, #19
 • 1967 A Script Checklist Transactional Analysis Bulletin 1967, # 22
  • The Treatment of Alcoholism Transactional Analysis Bulletin 1967, #23
 • 1968 The Alcoholic Game Transactional Analysis Bulletin 1968, #25
  • Transactional Analysis as a Treatment Philosophy Transactional Analysis Bulletin 1968, #27
  • with Ursula Steiner Permission Classes Transactional Analysis Bulletin 1968, #28
 • 1969 A Warm Fuzzy Tale
  • TA Made Simple. RaPress. Berkeley
  • with William Cassidy Therapeutic Contracts in Group Treatment Transactional Analysis Bulletin 1969, #30
  • The Alcoholic Game Quarterly Journal of Studies on Alcohol Vol 30 # 4 pp. 920 – 938
  • Alcoholism. Transactional Analysis Bulletin 1969 #32
 • 1970 Games Alcoholics Play. Grove Press, New York, NY.
  • A Fairytale. Transactional Analysis Bulletin 1970, #36
  • Alcoholismo: Una Aplicacion Practica del Analisis Transaccional. Editorial V Siglos. 1976
  • Alkoholist Spel; Analys av Livsmonster. Studentlitteratur. Stockholm. 1981
  • A Quoi Jouent Les Alcoholiques; Un nouvelle approche de l'analyse transactionelle. Epi editeurs. 1981
  • Nog Eentje Dan Een: Psychotreapeutische Behandeling van Alcoholisme. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 1979
 • 1971 with John Dusay: „Transactional Analysis“ in Comprehensive Group Psychotherapy, R Corsini, ed. Williams and Wilkins, 1971
  • „The Stroke Economy“ Transactional Analysis Journal 1971 No. 03
  • ”A Little Boy’s Dream“ Transactional Analysis Journal 1971 No. 01
 • 1972 „The 1971 Eric Berne Scientific Award Acceptance Lecture“ (awarded for the article „Script and Counterscript“ Transactional Analysis Bulletin 1966, #18) Transactional Analysis Journal 1972, Vol 2 #1.
  • „Radical Psychiatry Manifesto“ The Radical Therapist, Jerome Agel, editor. Ballantine 1972
  • „Scripts Revisited“ Transactional Analysis Journal 1972 No. 02
  • „My Insides Were Once A safe Place“ and „Two Love Poems“, Poem-maker Soul-healer, Radical Psychiatry Community Press, Berkeley
  • „If I do My Thing“ poem, circa 1972 Can be found in „Emotional Literacy Training: The Application of Transactional Analysis to the Study of Emotions“ Transactional Analysis Journal 1996, January #1.
 • 1973 „Letter to a Brother: Reflections on Men’s Liberation“, Issues in Radical Therapy, Vol. I No. I, Jan 15, 1973, p. 15.
  • „Inside T.A.“ Issues in Radical Therapy Vol. I No. II, Spring ’73, p. 3.
  • „Cooperation“, Issues in Radical Therapy Vol. I No. III, Summer ’73, p. 7.
  • „The Rescue Triangle“, Issues in Radical Therapy Vol. I No. 4, Autumn ’73, p. 20
 • 1974 Scripts People Live. Grove Press, NY.
  • Des Scenarios et des Hommes: Analyse transactionelle des scenarios de vie. Desclee de Brouwer. Paris 1996
  • Los Guiones que Vivimos. Kairos. Barcelona 1991
  • Wie Man Lebensplane Verendert. Die arbeit mit skripts in der transactionsanalyse. Junferman. Padeborn. Germany 1982
  • Op Doop Spoor; Transactionele analyse van levensscripten. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 1975
  • Os Papeis Que Vivemos Na Vida; Analise transacional de nossas interpretacoes cotidianas. Artenova. Rio de Janeiro Brazil 1976
  • Copioni di Vita. Editizioni La Vita Felice. Milano. 1999 www.lavitafelice.it
  • „Wilheim Reich: A Defeated Revolutionary“ Issues in Radical Therapy Vol.2 No. 2, Spring 1974, p. 10.
  • „We Are All Outlaws,“ Issues in Radical Therapy Vol. 2 No. 3 Summer ’74, p. 26.
  • „Power: Part I“ Issues in Radical Therapy Issues in Radical Therapy Vol 3 #4
 • 1975 Readings in Radical Psychiatry. Claude Steiner, Editor. Grove Press, NY
  • „Power: Part II“ Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 1, Winter ’75, p. 20.
  • „The Expanding Shrink“, Issues in Radical Therapy Vol. 3 no. 1, Winter ’75, p. 26.
  • „Editorial“ Issues in Radical Therapy Vol. 3 No. 3, Summer ’75, p.3.
  • with Spence Meigham „An Interview with R.D. Laing“ Issues in Radical Therapy Vol 3, No. 4, autumn ’75, p. 3
 • 1976 Beyond Games and Scripts. Claude Steiner, Editor. Grove Press, NY
  • Group Editorial (including Claude Steiner) Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 2, Spring ’76, p. 22.
  • Cooperative Living Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 3, Summer ’76, p. 8.
  • Working Cooperatively, Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 4, Fall ’76, p. 22.
  • Socially Responsible Therapy: Reflections on ‘The Female Juvenile Delinquent’ Transactional Analysis Journal 1976 No. 01
 • 1977 The Warm Fuzzy Tale. Jalmar Press, Torrance CA. 1977
  • Le Conte Chaud et Doux des Chaudoudoux. InterEditions. Paris. 1984
  • Cooperative Meetings, Issues in Radical Therapy, #18 Winter 1977, p. 11.
  • The Principles Revised Issues in Radical Therapy #19, Spring 1977, p. 12.
  • „Feminism for Men“, Issues in Radical Therapy #20 Fall 1977, p. 3.
 • 1978 „Back at the Ranch“, Issues in Radical Therapy # 21, winter ’78, p. 28.
  • Feminism for Men, Part II, Issues in Radical Therapy # 22, Spring ’78, p. 3.
  • The Pig Parent, Issues in Radical Therapy # 23, Summer ‘ 78, p. 5.
  • Living Visions: Round Mountain Update, Issues in Radical Therapy # 24, Fall ’78, p. 9.
 • 1979 Healing Alcoholism. Grove Press, NY.
  • „Radical Psychiatry; Once Again with Feeling“, Issues in Radical Therapy # 25, Spring ’79, p. 27.
  • „Editorial“, Issues in Radical Therapy # 28, Winter ’79, p. 3.
  • „Cooperation“, Issues Radical Therapy # 27, Fall ’79, p.3.
  • „The Pig Parent“ Transactional Analysis Journal 1979 No. 01
 • 1980 A Manual on Cooperation. Inkworks Press. Oakland, California
  • „The Human Potential Movement and Transformation: A conversation with George Leonard“ The Script Volume 10 # 5 June 1980
  • „Editorial“, Issues in Cooperation and Power, # 2, Summer ’80, p. 3.
  • „Mediations“ with Becky Jenkins, Issues in Cooperation and Power # 3, Fall 80, p. 4.
  • „Editorial“, Issues in Cooperation and Power # 4, Winter ’80, p. 3.
 • 1981 The Other Side of Power.Grove Press, NY.
  • „The 1980 Eric Berne Scientific Award Acceptance Lecture“ (awarded for the article „The Stroke Economy“ Transactional Analysis Journal 1971, #3) Transactional Analysis Journal 1981, #1.
  • The Other Side of Power. Grove Press, NY.
  • O Outro Lado Do Poder; Como tornar-se poderoso sem ter sede de poder. Nobel. São Paulo. 1984
  • Macht Ohne Ausbebeutung; Zu okologie zwishenmenschlicher beziehungen. Junferman. Padeborn. Germany. 1985
  • L'autre Face de Pouvoir. Desclee de Brouwer. Paris 1995
  • „Radical Psychiatry—Once Again with Feeling“, # 25, Spring ’79, p. 27.
  • „Monogamy, Non-monogamy, and Omnigamy“, Issues in Cooperation and Power # 5, Spring ’81, p. 4.
  • Omnigamy in Iowa Issues in Cooperation and Power #7, Fall ’81, p. 18. (Claude Steiner ed.)
 • 1984 Emotional Literacy Transactional Analysis Journal 1984 No. 03
 • 1986 When a Man Loves a Woman. Grove Press, NY.
  • Quando un Homem Ama Uma Mulher. Editora Gente 1993 São Paulo Brazil
 • 1987 „The Seven Sources of Power: An Alternative to Authority“ Transactional Analysis Journal 1987 No. 3
 • 1995 „Thirty Years of Psychotherapy and Transactional Analysis in 1500 Words or Less“ Transactional Analysis Journal 1995 January #1
 • 1996 „Emotional Literacy Training: The Application of Transactional Analysis to

the Study of Emotions“ Transactional Analysis Journal 1996, January #1.

 • 1997 Achieving Emotional Literacy. Avon Books, New York.
  • Emotinale Kompetenz. Hanser. Munchen 1997
  • Educacao Emocional. Un programa personalizado para desenvolver sua inteligencia emocional. Objetiva. Rio de Janeiro. 1988
  • Emotioneel Vaardig Worden. Een persoonlijke cursus om emotioneel intelligent te worden. Uitgeverij De Arbeiderspers. Amsterdam. *1998 L'ABC des Emotions; Developer son intelligence emotionelle. InterEditions, Paris 1998
  • L'Alfabeto delle Emozioni. Sperling and Kupfer. Milano. 1999
  • La Educacion Emocional. Javier Vergara. Buenos Aires. Argentina.1998
  • Laer At Laese Folesler, Ashehoug Dansk Forlag, 1999
  • There is also a Chinese edition by Morningstar Publishing Co. 1999
  • „Transactional Analysis in the Information Age.“ Transactional Analysis Journal, 1997 January # 1
 • 1998 „Critique of Integrative Psychotherapy“ Letter to the editor The Script #4 May-June 1998
  • „Steiner and Erskine/Trautman Dialogue Continues“ Letter to the Editor. The Script#8 Nov. 1978
 • 2000 The Meming of Love; Invention of the Human Heart. Keynote lecture at the 3rd Adolescence Health Conference at the Royal College of Physicians in London, October 2000. Available on www.emotional-literacy.com/meming.htm
  • „Apology: The Transactional Analysis of a Fundamental Exchange.“ Transactional Analysis Journal 2000 July # 4
 • 2001 „Radical Psychiatry.“ In Handbook of Innovative Psychotherapies Raymond Corsini, ed: New York, Wiley and sons 2001
  • „Science and Transactional Analysis“ The Script Jan-Feb
  • „Finding Correlates to Flights of Fancy“ The Script July
 • 2002 „The Development of Transactional Analysis Theory and Practice: A Brief History“ The Script December 2002
  • „The Adult; Once Again, with Feeling“ Transactional Analysis Journal January 2002 #1
 • 2003 Emotional Literacy; Intelligence With a Heart. Personhood Press. Fawnskin, California
  • Response to Helen Hargaden’s article (Script July, 2003) about Eric Berne“ A letter to the editor in The Script August 2003
  • „Theoretical Musings about Ego States“ The Script August 2003
  • „Editorial: Core Concepts.“ Special Issue on Core Concepts Transactional Analysis Journal, #2, April 2003
  • „Core Concepts of a Stroke Centered Transactional Analysis“ Transactional Analysis Journal, #2 April 2003
 • 2004 Understanding the Enigma of Eric Berne The Script May-June 2004
  • „Novey Research Shows Effectiveness of Transactional Analysis.“ An Interview with Ted Novey. The Script November 2004
 • 2005 „Transactional Analysis: An Elegant Theory and Practice.“ The Script, March 2005
  • With Michele Novellino. Theoretical Diversity; A Debate about Transactional Analysis and Psychoanalysis. Transactional Analysis Journal, #2 April 2005.
 • 2006 „Transactional Analysis and Psychoanalysis Writing Styles,“ Transactional Analysis Journal #3 October 2006

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране