Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Клъстер.

Клъстер на NASA.

Клъстер (на английски: cluster – грозд, чепка) представлява група компютри, свързани в мрежа помежду си, за да осигурят повече изчислителна мощ, взети заедно.

Клъстер се нарича и обединяването на 2 или повече сектори от пътеките върху FDD или HDD носители на информация

В икономиката понятието кла̀стър (клъстър) се отнася до група от взаимосвързани фирми с еднаква стратегическа цел – Индустриален клъстер.