Ключовата дума е дума или фраза, измислена от автора на един документ, целяща да посочи основната тема и да послужи при класификацията на документа. Има няколко начина да се определят ключовите думи на документите и те варират, в зависимост от използваните средства и от естеството на съдържанието:

Ключовите думи са опорни думи, които се разпознават по това, че се повтарят многократно или присъстват в текста под формата на свои контекстови или езикови синоними.