Ключовата дума е дума или фраза, измислена от автора на документ, целяща да посочи основната тема и да послужи при класификацията на документа.

Има няколко начина да се определят ключовите думи на документите. Те варират в зависимост от използваните средства и от естеството на съдържанието.

Ключовите думи са опорни думи, които се разпознават по това, че се повтарят многократно или присъстват в текста под формата на свои контекстови или езикови синоними.