Книга за заселването на Исландия

Книга за заселването на Исландия (на исландски: Landnámabók) е един от най-важните средновековни исторически трудове относно заселването на Исландия, написан от исландския хронист Ари Торгилсон през 11 в.

Книга за заселването на Исландия
Страница от ръкопис на Landnámabók
АвторАри Торгилсон
Първо издание
Исландия
Оригинален езикисландски
Книга за заселването на Исландия в Общомедия

Торгилсон е съставил подробни списъци на първите заселници (435 на брой), стъпили на исландския бряг между 850 и 930 г., които в основната си част били норвежци (към момента на написване на Ланднаумабоук на исландска земя вече живеело пето поколение заселници). Повествованието започва с установяването на Ингоулвур Артнаршон, който първоначално обявил за своя собствена земя цялото югозападно крайбрежие, а впоследствие понеже не бил в състояние да използва сам тази обширна територия, започнал да я продава или подарява на приятели и близки, които пристигнали в следващите години. Ари Торгилсон посочва как е била разпределена земята между тях, указва границите между отделните ферми, описва биографиите на заселниците – потеклото им, откъде са пристигнали, а също така изброява и техните потомци до 11 в. В книгата са отбелязани повече от 3000 души и е безценен извор за проследяване генеалогията на съвременните исландци.

Известни са пет ръкописни копия на „Книга за заселването на Исландия“:

  • Стюрлубоук – най-старото от тях, записано между 1275 и 1280 г. и единственото, което се е съхранило напълно;
  • Хьойксбоук, записано между 1306 и 1308 г.;
  • Мелабоук, от 1313 г., от което макар да са достигнали до нас само две парчета паргамент, се смята, че се придържа най-точно към оригинала;
  • Тордарбоук, от 17 в.;
  • Скардсарбоук, от 1636 г.

Литература

редактиране
  • Гуревич А. Я., Колонизация Исландии, 1963, том 35
  • Gjerset K., History of Iceland, London, 1922
  • Maurer K., Island von seiner ersten Entdeckung bis zum Untergange des Freistaats, München, 1874.