Книга на пророк Авдий

Книга на пророк Авдий е книга от Стария завет на Библията, четвъртата от книгите на 12-те малки пророци в Библията, разглеждаща Божествения съд над Идумея и възстановяването на Израел. Текстът се състои от една единствена глава разделена на 21 стиха, което я прави най-кратката книга в Библията.[1]

Книга на пророк Авдий
Obadiah.jpg
Създаденоколо 607 – 586 г. пр.н.е.
ПоредицаСтар завет
ПредходнаКнига на пророк Амоса
СледващаКнига на пророк Иона
Книга на пророк Авдий в Общомедия

Книгата на Авдий се основава на пророческо видение относно падането на Идумея, народ обитаващ планински райони, чийто основател е Исав[Книга на порок Авдий 8:21]. Овадия описва среща с Яхве, който се обръща към арогантността на Идумея и ги обвинява за „насилието над брат ви Яков“. През по-голямата част от историята на Юдея Идумея е контролирана абсолютно от Йерусалим като васална държава. Авдий казва, че височината на техните жилища в планините на Сеир ги е главозамаяла и те са се надули от гордост. „Но макар и като орел да се издигнеш високо и сред звездите да устроиш гнездото си, и оттам ще те сваля, казва Господ“, казва Господ.[Книга на порок Авдий 1:4]

По време на обсадата на Йерусалим през 597 г. пр.н.е. Навуходоносор II побеждава Йерусалим, премахва царя на Юдея и назначава своя марионетка за цар. Едомците помогнали на вавилонците да ограбят и разрушат града. Авдий, написвайки това пророчество около 590 г. пр.н.е., обявява, че едомците е трябвало да помнят, че кръвта е по-плътна от водата. „В деня, когато ти стоеше насреща, в оня ден, когато чужденци отвеждаха в плен войската му, и другоплеменници влязоха в портите му и хвърляха жребий за Йерусалим, ти беше като един от тях. Не трябваше ти злорадно да гледаш на братовия си ден, на деня на неговото отчуждение; не трябваше да се радваш за синовете Иудини в деня на тяхната гибел, нито да разтваряш уста в бедствения ден.“[Книга на порок Авдий 11:12]

Авдий казва, че в дена на Божия съд Яхве ще унищожи дома на Исав завинаги и дори остатък няма да остане. Едомската земя ще бъде завладяна от Египет и те ще престанат да съществуват като народ. Денят Господен наближава за всички народи и някой ден децата на Израел ще се завърнат от заточението си и ще завладеят земята Едом.[Книга на порок Авдий 17:21]

АвторствоРедактиране

Датата на написване на книгата е спорна и е трудно да се определи поради липсата на лична информация за Авдий, семейството му и историческата му среда. Следователно датата на състава трябва да се определя въз основа на самото пророчество. Едом трябва да бъде унищожен поради отказа им да защитят братския си народ - Израел, когато е бил атакуван. Има два основни исторически контекста, в които едомците биха могли да извършат подобно действие. Първият е през 853 – 841 г. пр.н.е. когато Йерусалим е завладян от филистимци и араби по време на властването на Йорам от Юда и през 607 – 586 г. пр.н.е. когато Навуходоносор II от Вавилон напада Йерусалим, което води до изгнанието на Израел във Вавилон. Първия период би поставил Авдий като съвременник на пророк Илия.

По-късната дата би поставила Авдий като съвременник на пророк Йеремия. Датата от шести век за датиране на Авдий получава почти пълен консенсус сред учените.[2] Книгата на Авдий 1-9 съдържа паралели към книгата на пророк Йеремия 49:7-22. Пасажът от книгата на Йеремия се отнася към четвъртата година на власт на цар Йоаким (604 г. пр.н.е.), а Авдий 11-14 ни насочва към унищожението на Йерусалим от Навуходоносор II през 586 г. пр.н.е. По-вероятно е Авдий и книгата на Йеремия да се основават на общ източник непознат за нас, отколкото на Еремия, опирайки се на предишните писания на Авдий като негов източник.

ИзточнициРедактиране

  1. Nelson's Compact Illustrated Bible Dictionary, Thomas Nelson Publishers, 1978, p. 191, ISBN 0-8407-5636-4
  2. Jason C. Dykehouse. An Historical Reconstruction of Edomite Treaty Betrayal in the Sixth Century B.C.E. Based on Biblical, Epigraphic, and Archaeological Data. 2008. ISBN 978-0-549-59500-7. с. 11.