Коефициент на Джини

Коефициентът на Джини или Индекс на Джини се използва за статистическа характеристика на разпределенията на благата в едно общество, т.е. на (паричната) разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество. Приема се че той изразява тяхната 'неравномерност' като стойността 0 показва пълна еквивалентност или равнопоставеност, а стойност 1- абсолютната ѝ липса. Особено често този коефициент се прилага за охарактеризиране на доходи или благосъстояние; така например за разпределението на доходите той варира в световен мащаб от 0.547 (Япония) до 0.847 (Намибия)[1]. В САЩ от през последните 75 години стойността му устойчиво е нарaствала до 0.801. По данни на Евростат за 2012 г. България е с коефициент 0.336, което я нарежда на 27-мо място, сред 30 европейски държави, подали данни за 2012 г.

За 2009 г. оценката на стойностите на коефициента според Световния справочник на ЦРУ е представена графично.

Коефициентът на Джини носи името на италианския икономист и социолог Корадо Джини, който го предлага за първи път в 1912 г.

Световно разпределение през 2009 г.
Джини индекс от Втората световна война насам
Gini 2006-2012

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране