Козарска пещера

пещера в България

Козарската пещера се намира в Лакатнишкия карстов район. Пещерата е разположена в непосредствено близост до мястото, където река Пробойница се влива в Искър. Входът на пещерата е труднодостъпен. Той е разположен високо над нивото на реката. До самия вход на Козарската пещера се достига по малки и стръмни пътеки. Това е и причината пещерата да носи това име.

Козарска пещера
Местоположение Гара Лакатник, България
Дълбочина 12 m
Дължина 834 m
Геология пропаст на пещера

На неголямо разстояние от входа на пещерата е разположено преддверието ѝ, което представлява обширна зала. Козарската пещера е една от малките български пещери. От преддверието ѝ излизат два тесни прохода като и двата водят до единствената зала на пещерата. В козарската пещера могат да се видят останки от минали карстови образувания, както и основите на множество кварцови кристали.

В Козарската пещера по костни останки от късен плейстоцен (плениглациал 2) от палеоорнитолога проф. Златозар Боев са установени 5 вида птици – полска яребица (Perdix perdix), червеногърба сврачка (Lanius collurio), кос (Turdus merula), беловежд дрозд (Turdus iliacus) и чавка (Corvus monedula).[1][2]

ИзточнициРедактиране

  1. Boev, Z. 2001. Late Pleistocene and Holocene avian finds from the vicinity of the Lakatnik r/w Station (W Bulgaria). – In: Delchev, P., St. Shanov, Al. Benderev (Eds.). Karst. Vol. I. Proceedings of the First National Conference on Environment and Cultural Heritage in Karst. Sofia, 10.-11.11.2000. Earth and Man National Museum. Association of Environment and Cultural Heritage in Karst. Sofia, 107 – 112.
  2. Козарска пещера