Койлалетите (на латински: Coelaletae) са тракийско племе, живяло по средното течение на Хеброс (Марица).[1] В 77 - 79 година Плиний Стари в „Естествена история“ пише, че реката ги разделя на голямокойлалети (Coelaletae maiores), живеещи под Хемус и малокойлалети (Coelaletae minores), живеещи под Родопите.[2] В своите Анали Тацит споменава койлалетите, които заедно с одрисите и диите в 21 година вдигат антиримско въстание.[3] В провинция Тракия има стратегия Койлалетика (Κοιλητική).[4]

БележкиРедактиране

  1. Кратка енциклопедия Тракийска древност, Издателство „Аргес“, София, 1993, стр. 146.
  2. Plinius Secundus, Naturalis Historia, Liber IV, 41.
  3. Tacitus, Annales, III, 38.
  4. Птолемей, ІІІ, 11, 9.