Колеж по туризъм (Варна)

Колежът по туризъм към Икономическия университет – Варна е основан през 1963 г. с разпореждане на Министерския съвет. През 1965 г. учебното заведение се преобразува в Полувисш институт по международен туризъм, а през 1989 г. – в Полувисш институт по туризъм. Полувисшият институт по туризъм от своя страна се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, към Икономическия университет – Варна, с постановление на Министерски съвет през 1997 г.

Колеж по туризъм Варна
Основаване 1963
Вид Държавен
Директор доц. д-р Генка Рафаилова
Местоположение Варна, България
Сайт Официален сайт

В своята над 48-годишна история Колежът по туризъм – Варна е подготвил повече от 8300 специалисти в редовна и над 3200 – в задочна форма на обучение.

В колежа се извършва обучение за образователно-квалификационна степен специалист бакалавър в четири специалности:

  • професионален бакалавър по мениджмънт на туризма
  • професионален бакалавър по мениджмънт на свободното време
  • професионален бакалавър по мениджмънт на хотели и ресторанти
  • професионален бакалавър по мениджмънт на туризма /на руски език/

ИзточнициРедактиране