Колиматор

оптически прибор

Колиматор (от френски: collimateur) е устройство, което превръща поток от частици или лъчи в успоредни снопове.[1]

Прост колиматор

Намира приложение в редица области. В медицината например колиматорът може се използва в рентгените, за да се ограничат лъчите само до изследваната област и да не засегнат съседни области.[2] Среща се в оръжейни аксесоари[3] и други.

Източници

редактиране