Колонизация на астероиди

Колонизация на астероидния пояс представлява изключително сложна, но в бъдеще реалистична и икономически изгодна техническа задача поради естеството на астероидите в плана на колонизация на космоса. Основно се разглежда като усвояване на минералните ресурси на тези обекти от Слънчевата система.

Астероид 216 Клеопатра

Възможности за усвояванеРедактиране

Астероиди или, както се наричат иначе, малки планети, дълго са предлагани като възможни места за колонизация. Идеята за колонизация на астероидите е популярна в научната фантастика. Една от възможните перспективи при използването на астероидите за нуждите на човечеството — добива на полезни изкопаеми от недрата на астероидите, в частност редки метали от платиновата група (осмий, иридий), а също така и други метали.