Отваря главното меню
Принцип на действие на „Коляно-мотовилковият механизъм“

Коляно-мотовилковият механизъм на двигателя с вътрешно горене, поема силата на налягането на газовете от цилиндрите и преобразува праволинейното възвратно-постъпателното движение на буталото във въртеливо движение на коляновия вал.

Коляно-мотовилковият механизъм е основна част от двигателя с вътрешно горене.