Несиметрична аберация

(пренасочване от Кома (оптика))

Несиметрична аберация (или кома, на гръцки: kóme – коса) е недостатък (аберация) на оптична система, който се проявява при падане на наклонен спрямо оптичната ос светлинен сноп. Образът на точка е ветрилообразно размито петно. За леща, на която е отстранена сферичната аберация, несиметрична аберация не се получава, ако е изпълнено т.нар. условие за синусите на Абе:

Механизъм на получаване на кома

където и са абсолютните коефициенти на пречупване съответно на средата, в която се разпространяват падащите от предмета лъчи и средата, в която се разпространяват пречупените от системата лъчи; и са напречните (по отношение на оптичната ос) размери съответно на предмета и образа, а и са ъглите, които сключват с оптичната ос падащият и пречупеният лъч.